Wyjaśnienia skrótów stosowanych w BIP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Skrót Wyjaśnienie skrótu
art.  artykuł 
 BIP  Biuletyn Informacji Publicznej
 ds.  do spraw
 Dz.U.  Dziennik Ustaw
 Dz.Urz.Woj.Śl.  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
 itp.  i tym podobne
 K.p.a.  Kodeks postępowania administracyjnego
 M.P.  Monitor Polski
 NIP  Numer Identyfikacji Podatkowej
NIK Najwyższa Izba Kontroli
NSA Naczelny Sąd Administracyjny
nr numer
PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
pkt punkt
PN Przetarg Nieograniczony
p.o. pełniący/a obowiązki
PO Przetarg Ograniczony
poz. pozycja
REGON Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
tekst jedn. tekst jednolity
TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
U.RM. Uchwała Rady Miasta
UE Unia Europejska
ust. ustęp
ww. wyżej wynieniony/a
wz. w zastępstwie
Z.BM. Zarządzenie Burmistrza Miasta
zał. załącznik
z póżn.zm. z późniejszą/ymi zmiana/ami
z późn. sprost. z późniejszym/i sprostowaniem/ami
z up. z upoważnienia

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radzionkowie
Data utworzenia:2015-10-30
Data publikacji:2015-10-30
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Kitel
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Kitel
Liczba odwiedzin:1261