Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r.,nr 119, s.1)informuje, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II  z siedzibą w Radzionkowie ul. Szymały 36
 2. W celu ochrony Pani/Pana danych osobowych , powołano Inspektora Danych Osobowych , Pana Adama Adamczyka ,z którym można się skontaktować się mailowo pod adresem : inspektor1@odocn.pl  lub telefonicznie 503-724-226 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań dydaktyczno -opiekuńczo-wychowawczych wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U 2018, poz.996 t.j) oraz art.6 ust.1 lit.a RODO
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom takim jak : A with D Sp.zoo – pielęgniarka szkolna, usługi bhp na podstawie umowy oraz w programie librus i e-sekretariat na podstawie umów powierzenia danych osobowych (dane te są nie widoczne dla pracowników synergii librus oraz e-sekretariatu)oraz innym podmiotom zgodnie z prawem oświatowym.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisu prawa oświatowego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku .
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego .
 9. Zgoda na wizerunek jest zgodą dobrowolną.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 11. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:sp2radzionkow
Data utworzenia:2018-08-23
Data publikacji:2018-08-23
Osoba sporządzająca dokument:joanna
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Kitel-Foks
Liczba odwiedzin:695